Chef – så kommunicerar du bättre!

Många chefer och ledare är 100 % säkra på att de är riktigt grymma på kommunikation, men så är inte alltid fallet. Visst finns det chefer som är guld värda och som lägger ner mycket tid på återkoppling och en bättre kommunikation med sina anställda, men tyvärr visar mätningar att så inte är fallet. Tidningen Civilekonomen gjorde en mätning chefer och anställda sinsemellan. Cheferna var helt säkra på att de lade ner cirka 40 % av sin tid på att just återkoppla och finnas närvarande för sina anställda, men efter mätningen skulle resultatet visa en siffra på endast 2 %.

Det finns flera anledningar till varför kommunikation är av yttersta vikt. För det första måste dina anställda få information om de nyheter som råder för verksamheten, men även för att kunna inspireras eller kunna fatta bättre beslut i sitt arbetsliv. När du som chef kommunicerar och återkopplar till medarbetarna bygger ni upp en relation och ett förtroende för varandra, men hur ska man gå tillväga? Här har vi samlat några smarta knep på hur du kan kommunicera bättre!

1. Anpassning

Det första du ska göra är att titta på vilken typ av kommunikation som passar bäst för den verksamhet som du bedriver eller arbetar inom. Är det kommunikation via direkta samtal, mejl eller över telefon? Kanske skulle det fungera bäst med enkäter som dina medarbetare eller kunder kan fylla i. Enkäter har länge varit ett sätt för företag att ta reda på hur deras anställda mår.

2. Tuffa beslut

Alla chefer hamnar någon gång i en position där man kan behöva fatta riktigt svåra och tuffa beslut. Här är det viktigt att du låter dina anställda eller medarbetare förstå varför du har fattat beslutet och vad som har legat till grund. På så sätt får ni ett förtroende för varandra.

3. Titta närmare på dig själv

Hur bra är du egentligen på att kommunicera och kan du få fram det du vill säga på rätt sätt? Se till att du gör en riktig ordentlig utvärdering av dig själv och våga fråga kollegor och medarbetare om vad du kan göra bättre.

4. Säkerställ att alla syns!

Vissa människor är väldigt framåt, syns mycket och tar mycket plats, medan andra är mer tillbakadragna. Det är din uppgift som chef att se till att alla får vara med att tycka och tänka. Med det sagt menar vi inte att du ska tvinga folk att prata högt på möten, men du kan använda dig av andra metoder. Om det är ett viktigt beslut som ska fattas gemensamt kan du istället skicka ut frågan via mejl. På så sätt kan alla känna sig trygga med att svara i lugn och ro.