Att marknadsföra sig som läkare

Du har sannolikt aldrig fått ett telefonsamtal hem från en försäljare som vill att du provar ett besök hos en viss läkarklinik eller en viss läkare. Det beror på att Läkarförbundet har en rad regler fastställda för hur läkare får och bör marknadsföra sig själva, som är knutna både till Marknadsföringslagen och till läkarnas etiska kod. Dessa läkaretiska regler fastslår bland annat att läkare ”ska avhålla sig från påträngande marknadsföring”. Utöver detta finns flera ytterligare bestämmelser kring marknadsföring för läkare. Om det verkar hårt, kan man betänka att reglerna finns till för att man som patient ska kunna känna förtroende för sin läkare, och lita på den information man får från honom eller henne.

En grundregel som fastställs i marknadsföringsreglerna för läkare är att den ska vara saklig och korrekt, samt ”värdig” både i hur den är utformad och vad den innehåller. Man kommer med andra ord sannolikt inte att få se en läkarannons med orden ”REA – läkarbesök till halva priset” i rött och gult, eller en läkarannons som sprider osanningar om en viss medicins eller behandlingsforms effektivitet. Faktum är att det i reglerna slås fast att läkare inte får medverka i marknadsföring av läkemedel som är riktad till allmänheten.doctor-563428_960_720

En annan regel är att det lätt ska gå att se vilken läkarverksamhet som är avsändare av marknadsföringen. Läkarförbundet menar också att man bör skriva ut de praktiserande läkarnas namn om det är ”lämpligt och möjligt”. Det man däremot inte bör göra, är att beskriva de behandlingsmetoder som används eller den tekniska utrustning som finns på kliniken, om det inte kan anses vara väsentlig information när man ska söka vård där.

Även om man har en bra relation till sin läkare, tack vare dessa marknadsföringsregler, finns det tillfällen då man kanske skulle vilja ha en läkares råd utan att behöva söka sig till en vårdcentral. Det kan till exempel handla om att man känner illamående, ett tillstånd som kanske inte är så allvarligt att man behöver uppsöka läkarhjälp, men som man gärna vill bli av med så snart som möjligt.