Direktmarknadsföring

Marknadsföring kan ske på en rad olika sätt. Den enda gemensamma nämnaren är att företaget eller organisationen vill nå ut till sina kunder på en så bred front som möjligt. För att nå dit kan man göra på massor av olika sätt: du kan köpa en annons i en tidning, du kan sätta upp en affisch på busshållsplatsen, eller så kan du nå ut genom direktmarknadsföring.

Det är kanske den sista formen som folk i gemen mest identifierar som just marknadsföring. En annons i tidningen bläddar man snabbt förbi och en anslagstavla är lätt att missa, men när du får ett brev på posten stannar du upp och tittar vad det är. Det är där som direktmarknadsföringen har sina stora vinster eftersom den är garanterad att nå sin målgrupp. För att nå önskad effekt är det dock av stor vikt att reklamen är utformad på rätt sätt. En ineffektiv reklamkampanj kommer visserligen att nå ut till många människor med hjälp av direktmarknadsföring – men det är osannolikt att den lockar särskilt många nya kunder.

Även om direktmarknadsföring i brevlådan är den vanligaste formen av direktmarknadsföring, så är det långt ifrån den enda. I en tidsålder där den digitala tekniken har fått enorm spridning har också reklambyråerna hakat på. PR-avdelningarna var bland de första som insåg den stora potentialen som teknikens under för sig, och det har lett till en mängd olika innovativa sätt att nå ut till kunderna. Ett sätt är att göra reklam via sms. Det innebär att den prospektiva konsumenten får ett sms i sin telefon med ett meddelande eller erbjudande. Det är ett smart och billigt sätt för företaget att göra sin röst hörd.marknadsforing

För att dessa olika alternativ inte ska missbrukas finns det dock regler som avgör hur direktreklam får gå till. Om direktreklamen släpptes helt fri finns risken, menar många, att det skulle gå ut över människors personliga integritet samt bli till ett störningsmoment. Därför avgör en instans vid namn DM-nämnden olika fall, där en kund anser att företaget har gått för långt. Det kan exempelvis handla om att företagets reklam har varit alltför påträngande eller att den har kontaktat någon ett flertal gånger även efter att denne har tackat nej till reklam.

Tekniken att nå så många kunder som möjligt – och få dem att bli maximalt intresserade av varan, tjänsten eller varumärket som marknadsförts – är under ständig diskussion, och alla reklambyråer och PR-avdelningar tenderar att ha sin egen version. Direktmarknadsföring behöver inte heller vara begränsat från företag till konsument – det är också vanligt att företag marknadsför sig hos andra företag om de exempelvis söker eller erbjuder underleverantörer eller tillverkare.