Marknadsföring

När ett företag eller en organisation vill visa upp sig är det marknadsföring de sysslar med. I motsats till vad många tror är det ingen ny företeelse – marknadsföringen har alltid varit en väsentlig del av handel, även om formen har förändats med åren. I den stora världsomspännande handelns begynnelse fanns det visserligen inga möjligheter att köpa reklamtid i tv, men då, precis som nu, var varumärket en viktig del av varje affärsman och -kvinnas imperium. Den som fick ett dåligt rykte, eller inte något rykte alls, klarade sig inte länge i den mördande konkurrensen, och det krävdes att du hade en lojal kundkrets samt att folk visste vem du var för att du skulle få dina varor och tjänster sålda.

Samma princip, om än i storskalig version, gäller idag. Det företag som inte lyckas tränga igenom mediebruset överlever inte under någon längre period – och om folk förknippar ditt varumärke med exempelvis skattefusk eller dåliga arbetsvillkor, så tenderar det också att påverka din försäljning negativt. Det är anledningen till att företag och organisationer årligen satsar pengar på markadsföringen – för att förbättra sitt varumärke och se till att människor vet vad de står för.

När företaget växer sig allt starkare och investerar ännu mer pengar i sina PR-avdelningar har de flesta regeringar runt om i världen, däribland Sveriges, insett värdet av att reglera marknaden och se till att företagen sköter sig. Det går under begreppet ”god marknadsföringssed”, och det är den som aktörer på marknaden har att förhålla sig till. Det är ingen skriven lagbok i den meningen att reglerna är enhetligt utformade i en förordning, utan det är istället en blandning av lagstycken från andra förordningar tillsammans med normer som utformats under åren som gått.

Den viktigaste principen som god marknadsföringssed innebär – och som hela denna praxis syftar till – är att marknadsföringen stämmer in på verkligheten. Det innebär kort sagt att företagen måste hålla vad de lovar – annars kan de stämmas för falsk marknadsföring. Syftet är att kunder inte ska vilseledas av felaktiga utlåtanden och falska löften, och på så sätt måste organisationer och företag ställas till svars för sin marknadsföring.

I de allra flesta fallen är dock marknadsföringen ett ärligt sätt för företaget att få ut budskapet om sin verksamhet; att göra sin röst hörd på den brusiga marknaden. Med tanke på det stora antal av aktörer som är verksamma både i Sverige och internationellt är det en svår konst att lyckas dra uppmärksamhet till sig, och det är ofta ett tecken på god marknadsföring när någonting blir uppmärksammat i medierna.3269842045

För att nå dithän krävs det flera olika talanger, där den viktigaste troligen är den retoriska förmågan. Med en god retorik kan du övertyga människor om din produkts förtjänster, och det är alltid en fördel i dagens mediesamhälle. Hos Advantum Kompetens kan du läsa retorikutbildningar samt presentationsteknik som ger dig välbehövlig kunskap i bland annat marknadsföringsfrågor. Tack vare förbättrade retorikkunskaper kan du också bli en mer effektiv marknadsförare.