Reklam

Om det är något område som har fått definiera de senaste femtio till åttio åren i västerländskt samhälle, så är det kanske reklambranschen. Reklam har visserligen en mångårig historia – redan när man började utbyta varor och tjänster var reklam en viktig faktor i affären – men den reklamrelaterade explosion som branschen har sett under de senaste åren äger knappast någon motsvarighet i modern tid. Inget annat område har vuxit lika lavinartat när det kommer till satsade pengar och räckvidd, och för en medborgare i nästan vilket samhälle som helst är det mer eller mindre omöjligt att missa all reklam som satsas.

I takt med att kapitalismen har vunnit inflytande runt om i världen har företagen insett vikten av att synas, och det har lett till ett massivt uppsving i företagens reklambudgetar. Företag lägger årligen miljarder på att få ut sitt budskap till potentiella kunder, och det har medfört en riktig guldålder för reklambyråerna. Numera är det en konstform så god som någon annan att göra den bästa reklamfilmen eller kampanjen, och det delas ut priser till bästa reklamare – precis som inom andra nöjesbranscher.

Reklamens grundtanke är att nå ut med ett budskap om en vara eller en tjänst till en stor andel människor, och det påverkar företagens reklamstrategi idag. Eftersom företagen ser alla som potentiella köpare gäller det att så många som möjligt får ta del av reklamen – och det gör att kampanjens räckvidd och spridning tillmäts stor vikt. Med tanke på de offentliga mötesplatserna – tv, tidningar, radio men även sociala medier på internet – är det en realistisk möjlighet för många reklambyråer att nå ut till människor runt om hela världen.commercial2

Med en så stor påverkan följer också ett stort ansvar, och det är en aspekt som har tagits upp för diskussion mer frekvent på senare tid. Regleringar ska se till att reklamen inte får alltför mycket makt i samhället, och regelverk har utformats med medborgarna väl och ve i åtanke. Ett exempel är reklam riktad till barn, där det finns regler som avgör hur reklamen får se ut. Det är exempelvis inte tillåtet att rikta reklam till barn under tolv år i Sverige.

Reklambyråerna och företagen är också skyldiga att följa regler som anger hur reklamen ska distribueras. Det får exempelvis inte får några oklarheter angående avsändaren – om företaget väljer att linda in sin annons och försöker få det att se ut som redaktionellt material, så har ett regelbrott begåtts och de kan anmälas till Konsumentverket. Företagen måste också visa att de kan hålla vad de lovar för att de inte ska anmälas för att fara med osanning.